Performance Art

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver (°1949)

Ondanks dat ze bekend is geworden door haar actierollen, heeft ze een sterke afkeer van wapens; ze is ook bang om in liften te reizen.

Despite gaining fame for action roles, she has a strong dislike of guns; she’s also afraid to travel in elevators.