Performance Art

Donna Reed

Donna Reed (1921-1986)

In de scène uit It’s a Wonderful Life (1946) waar zij en James Stewart stenen gooien naar het oude Granville huis, had regisseur Frank Capra oorspronkelijk gepland om een dubbelganger in Donna’s plaats te gebruiken om de steen te gooien. Miss Reed was echter een succesvol honkbalspeelster op de middelbare school en gooide erg goed, zoals blijkt uit haar worp in de film.

In the scene from It’s a Wonderful Life (1946) where she and James Stewart throw rocks at the old Granville house, director Frank Capra had originally planned to use a double in Donna’s place to throw the rock. Miss Reed, however, was an accomplished baseball player in high school and threw very well, as evidenced by her toss in the movie.