Performance Art

Jean Rogers

Jean Rogers (1916-1991)

Toen Rogers in 1943 wilde hertrouwen met haar eerste man Dan Winkler, werd haar dat verboden door studiobaas Louis B. Mayer. Haar verzet tegen Mayers edict maakte een einde aan haar samenwerking met Metro.

When Rogers wanted to remarry her first husband Dan Winkler in 1943, she was forbidden to do so by studio boss Louis B. Mayer. Her defiance of Mayer’s edict brought her association with Metro to an end.