Performance Art

Monica Bellucci

Monica Bellucci (°1964)

Woont niet altijd samen met haar man Vincent Cassel, om routine te vermijden, verblijven de twee in aparte appartementen. Zij woont meestal in Rome en hij in Parijs, Frankrijk.

Doesn’t always reside with her husband Vincent Cassel, for avoiding routine, the two reside in separate apartments. She resides most of the time in Rome and he resides in Paris, France.