Performance Art

Helen Mirren

Helen Mirren (°1945)

John Boorman zei dat hij haar tegenover Nicol Williamson had gecast in Excalibur (1981), tegen hun beider protesten in, omdat hij vond dat hun afkeer van elkaar hen perfect maakte als rivalen Morgana en Merlijn.

John Boorman said he cast her opposite Nicol Williamson in Excalibur (1981), against both of their protests, because he felt their dislike of each other made them perfect as rivals Morgana and Merlin.