Performance Art

Barbara Stanwyck

Barbara Stanwyck (1907-1990)

Gedurende haar hele carrière stond ze bekend om haar vriendelijkheid en geduld met jongere acteurs. Marilyn Monroe, die met Stanwyck werkte in de film Botsende hartstochten (1952), zei dat Stanwyck het enige lid van Hollywoods oudere generatie was die aardig tegen haar was.

Throughout her career she was known for her kindness and patience with younger performers. Marilyn Monroe, who worked with Stanwyck in the 1952 film Botsende hartstochten (1952) said that Stanwyck was the only member of Hollywood’s older generation who was kind to her.