Performance Art

Holly Hunter

Holly Hunter (°1958)

Toen ze in de North Bronx woonde, sloeg ze de hoofdrol in Blood Simple (1984) af, maar ze stelde de Coen Brothers voor aan haar kamergenote Frances McDormand, die de rol kreeg en uiteindelijk met een van de broers trouwde. Hunter’s stem is te horen op een antwoordapparaat bericht in de film.

While living in the North Bronx, she turned down the lead role in Blood Simple (1984), but introduced the Coen Brothers to her roommate Frances McDormand, who got the role and ended up marrying one of the brothers. Hunter’s voice can be heard on an answering machine message in the film.